AGIR Bihor

Despre AGIR Bihor

Când a fost înfiinţată?

Sucursala AGIR Bihor, s-a înfiinţat pe data de 16 mai 1996 și a fost validată prin Decizia nr 342/11.06.1996 de Consiliul AGIR.
Sucursala Bihor a fost constituită cu sprijinul a 21 de ingineri din diferite domenii tehnice.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.